اطلاعيه مهم سيستم تردد

با توجه به بروزرساني سامانه تردد به نسخه جديد ، جهت کارکرد صحيح سامانه حتما history مرور گر خود را پاک نماييد .

اطلاعيه سامانه تردد

قابل توجه کليه همکاران

با توجه به بروز رساني سامانه تردد ، در صورت بروز مشکلاتي در اين سامانه نظير نمايش خطاي روند عمليات، کارتابل مديران و ... تا زمان رفع مشکلات مربوطه توسط شرکت پشتيبان لطفا بعدا مراجعه نماييد .

پیشخوان
امروز : 1396/04/04

آزمون الکترونیکی تقویم آموزشی