اطلاعيه مهم سيستم تردد

با توجه به بروزرساني سامانه تردد به نسخه جديد ، جهت کارکرد صحيح سامانه حتما history مرور گر خود را پاک نماييد .

فراموشي رمز ورود به سامانه

قابل توجه کليه پرسنل دانشگاه

در صورت فراموشي رمز ورود به سامانه ، کد ملي خود را درقسمت پيشنهادات ارسال نماييد تا نسبت به بازيابي مجدد آن به کد ملي اقدام گردد .

پیشخوان
امروز : 1396/06/01

آزمون الکترونیکی تقویم آموزشی